Open
West Lake, Hangzhou, Zhejiang; 1927 © William Morse
West Lake, Hangzhou, Zhejiang; 1927 © William Morse
Open
Canal, Suzhou, Jiangsu; 1927 © William Morse
Canal, Suzhou, Jiangsu; 1927 © William Morse
Open
Waterway, Lake Tsinan Fu, Jinan; 1918 © William Morse
Waterway, Lake Tsinan Fu, Jinan; 1918 © William Morse
Open
Buddhist Stupa near Chengde; 1913 © William Morse
Buddhist Stupa near Chengde; 1913 © William Morse
Close
Using Format